Polityka prywatności strony internetowej CAREEREXPERTS.PL

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.careerexperts.pl /  realizowanych przez firmę Nolta z siedzibą pod adresem ul. Stefana Dembego 10/25

Jeżeli chcą Państwo się skontaktować z administratorem Twoich danych to pisz na adres e-mail:  JIN@CareerExperts.pl

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi pojęciami:

 1. Administrator – organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem  https://www.careerexperts.pl/

2. Dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przeze Nas danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możecie realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem: ul. Piękna 24/26A, III piętro, lokal 5 albo mailowo: JIN@CareerExperts.pl

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie.

Dane przechowywane są w ramach:

 1. formularza zamówienia
 2. formularza kontaktu

Zapewniamy, że dane osobowe, przechowywane u Nas – są bezpieczne. Podjęliśmym wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Ponadto, dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Zoho Recruit, Analizator Daxtra – w celu przechowywania danych na serwerze,
 2. ZOHO Mail, Outlook, Fozzy Mail – w celu korzystania z systemu mailingowego,

Zamówienia

Składając zamówienie, trzeba podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Można również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury

Jeżeli wystawiamy fakturę, to w tym celu przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. 

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujecie nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Funkcje społecznościowe

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak GoldenLine, LinkedIn, Facebook.

3. Pliki cookies

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają na:

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony jakiego oczekujesz,
 2. Poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony,
 3. Korzystanie z narzędzi analitycznych,
 4. Korzystanie z narzędzi marketingowych,
 5. Korzystanie z systemu komentarzy,
 6. Wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 7. Zapewnienie funkcje społecznościowe.
 8. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.
 9. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżelichodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

Strona, na której wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

4. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem