Real estate

Analityk Inwestycyjny

Nazym klientem jest niezależny polski podmiot zarządzający funduszami i inwestycjami na rynku nieruchomości Europy Środkowo–Wschodniej, świadczący także usługi doradztwa strategicznego i transakcyjnego.

 

Główne Obowiązki:

 • Badania rynku nieruchomości, przygotowywanie raportów, opracowań, arkuszy kalkulacyjnych
 • Przygotowanie i analiza modeli / planów / budżetów finansowych
 • Analiza finansowa potencjalnych projektów inwestycyjnych
 • Bliska współpraca z kierownictwem, zespołami wewnętrznymi (Inwestycje, Zarządzanie Aktywami, Finanse)
 • Tworzenie i aktualizacja baz danych
 • Przygotowanie wniosków, dokumentacji dot. kredytów, monitorowanie kowenantów finansowych
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług i współinwestorami

Wymagania:

 • Preferowane wyksztalcenie ekonomiczne, biznesowe, nieruchomości (lub pokrewnych)
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w dziedzinie nieruchomości, inwestycji lub finansów
 • Zdolności analityczne i umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów
 • Doskonała organizacja pracy własnej
 • Zaawansowana znajomość Microsoft Excel, Word i PowerPoint
 • Znajomość VBA i programowania jest dodatkowym atutem
 • proaktywne podejście do realizacji powierzonych zadań
 • Dobra lub bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Możliwość szybkiego rozwoju merytorycznego
 • Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji
 • Pracę w doświadczonym zespole
 • Możliwość współpracy z międzynarodowymi inwestorami z rynku nieruchomości

Interested persons please send your CV to the following address:  PB@CareerExperts.pl Text Analityk Inwestycyjny and the preferred employment city. Please note that we will only contact selected candidates.

Please include the clause in the CV: I agree to the processing of my personal data in accordance with the law on the protection of personal data, for purposes related to the recruitment process by Nolta with its registered office in Warsaw, ul. Stefana Dembego 10/25, 02-786, Warsaw. Consent is voluntary, I have the right to access my data and correct it and request removal.

I agree to the processing of my personal data in accordance with the law on the protection of personal data, for purposes related to the future recruitment processes by Nolta with its registered office in Warsaw, ul. Stefana Dembego 10/25, 02-786, Warsaw. Consent is voluntary, I have the right to access my data and correct it and request removal.

Location:  Warszawa
Contact person:  Piotr Bolesta
E-mail: PB@CareerExperts.pl
Date: 17-03-2020