Wielka szansa mniejszych miast – inwestycje mieszkaniowe na rynkach lokalnych i mikro-rynkach

  • Specyficzne ryzyka związane z inwestycjami poza głównymi rynkami mieszkaniowymi.
  • Konkurencja – zdrowa rywalizacja, czy wojna pozycyjna?
  • Różnice w potrzebach i oczekiwaniach klientów.

Date of publication:  29-08-2018 Author:  Joanna Iwanowska-Nielsen