Grupa Doradcza ds. Workplace przy Polskiej Radzie Facility Management

21 listopada 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Doradczej ds. Workplace działającej przy Polskiej Radzie Facility Management. W spotkaniu wziął udział Piotr Bolesta. Rozmowy dotyczyły planowania procesu przeprowadzki zawierającej rekomendację i wskazówki dla działów FM i Real Estate, jakie mogą się okazać przydatne w procesie zmiany lokalizacji siedziby.

Date of publication:  29-11-2019 Author:  Natalia Skoryk